KOMPOSTERING

Att lägga komposten på hösten är nog det roligaste på hela trädgårdsåret. Det känns fint att av allt trädgårdsavfall skapa en fantastisk jordförbättring. Gödseln från hönshuset är också en viktig komponent i detta kretslopp. Vi får varje år ca 5 m3 färdig kompost att lägga ut i odlingarna.

Vår kompost består av tre fack:

F1 12 m3,
F2 6 m3
F3 3 m3.
 Under våren och sommaren samlas allt trädgårdsavfall i F2.
På hösten då löven börjar trilla ner körs biogräsklipparen med uppsamlare. I början består klippet av en blandning av gräs och löv, senare bara löv.

 

Kompostläggning på hösten:

Klippet breds ut i F1 i ett ca 10-15 cm tjockt skikt. Ovanpå detta läggs lite av sommarkomposten från F2. Den innehåller kompostmask. Om klippet innehåller grönt gräs behövs inget kvävetillskott men om det enbart består av bruna löv tillsätts lite kväve, t. ex. i form av hönsgödsel. Sist vattnas det hela . Det ska kännas som en urvriden disktrasa.
Ovanstående upprepas. Komposten täcks gärna efter varje arbetstillfälle med en markduk eller motsvarande.
Efter ett par dagar kan man sticka ner handen i komposten och känna att värmeutvecklingen startat.
Långt efter det att höstens kompostläggning är avslutad pågår nedbrytningsprocessen, ibland ända fram till jul. Om man är nyfiken kan man följa det hela genom att mäta temperaturen inne i komposten med hjälp av ett termoelement.
Så fort tjälen försvunnit på våren grävs komposten om. Detta upprepas minst en gång under sommaren. Det är viktigt att komposten hela tiden hålls lagom fuktig.
I september är komposten tillräckligt nedbruten för att läggas ut i trädgården.  Vi brukar lägga ut hälften och spara andra hälften i F3 till nästa vår.
Nu är det bara att börja om i F2.

Kompostering av sommarblommor i början av september

Omgrävning av komposten på sommaren

Utkörning av komposten i oktober