TRÄDGÅRDENS HISTORIA

 

Trädgårdens historia

Redan då huset byggdes 1907 lades den första grunden till en trädgård, då endast ett mindre område runt huset. Resten var vildmark. Rabatterna i husets närhet anlades av familjen Häggström på 30-talet. Sonen i familjen var jägmästare. Han stod bl.a. för plantering av många olika sorters träd.
När vi övertog fastigheten 1988 var området mot sjön så igenväxt att man inte kunde se en skymt av vatten. Vi rensade bort all sly, tog ner hälften av de stora träden, grävde bort stubbar, körde på 120 m3 fin matjord och sådde gräs. ”Trekanten” framför huset fick samma behandling. Sly och gamla komposter fick ge plats för garaget och lunden.
Vi har försökt bevara den gamla trädgårdens karaktär. Rabatter och andra planteringar har koncentrerats till den övre delen av trädgården. Växtvalet är gammaldags enkelt utan rariteter. Grusytorna runt huset finns kvar, om än något förminskade. De öppna gräsklädda ytorna mellan björkstammarna mot sjön har lämnats orörda. Eftersom en del träd är borta på grund av ålder har viss återplantering på börjats.

Trädgård_1989