TRÄDGÅRDSPRIS

Trädgård Villa Furuvik fick 2012 1:a pris i Hushållningssällskapets tävling om östra Värmlands vackraste trädgård.

 

JURYNS MOTIVERING
Kerstin och Yngve har skapat en parkliknande trädgårdsanläggning. Alla partier av trädgården är väl utformade utifrån en tydlig idé. Den stora trädgårdens olika delar har varierande karaktärer med rabatter, grönsaksodling, växthus, plantodling, park- och fruktträd samt naturmark. De olika partierna i trädgården ger olika stämningar beroende på årstid och väderlek. En imponerande kompost är en av anläggningens hörnstenar. Allt är välskött och växterna välutvecklade. Trädgård och byggnader bildar en vacker och stilsäker helhet. Passion, intresse och kunskap genomsyrar trädgården.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA